O firmie

UniSoft  jest jednoosobową firmą inżynierską wykonującą usługi takie jak: programowanie, projektowanie, rozruch, serwis i doradztwo techniczne w zakresie automatyzacji procesów wentylacji – klimatyzacji HVAC, zarządzania energią budynku oraz monitoringiem instalacji elektrycznych i oświetleniowych „BMS”.

Ponadto działalność obejmuje nadzór nad realizacją procesów budowlanych dla instalacji elektrycznych SN i nN w zakresie wymaganym prawem budowlanym.